apšiukšlinti

apšiùkšlinti 1. tr. Š, apteršti, apkreikti šiukšlėmis: Apšiùkšlino visą kiemą, negal nė páreiti Užv. | refl. Š, . 2. refl. prk. susiteršti gerą vardą: Susimildamas neapsišiùkšlink, su jais prasidėjęs Srv. \ šiukšlinti; apšiukšlinti; išsišiukšlinti; nušiukšlinti; pašiukšlinti; prišiukšlinti; sušiukšlinti; užšiukšlinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkiukinoti — apkiùkinoti tr. apšnerkšti, apšiukšlinti: Varstotą apkiùkinojęs ir nenusmaukęs KlvrŽ. kiukinoti; apkiukinoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkneikti — 2 apkneĩkti, ia, àpkneikė tr. apšiukšlinti, apskleisti: Visas stalas apìkneiktas popieriais Sb. kneikti; apkneikti; prikneikti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkreikti — apkreĩkti, ia, àpkreikė 1. tr. K pakloti kuo, pakreikti, kad nebūtų šlapia, kad būtų minkšta: Kur šlapia kūtė, apkreik šiaudais, kad nebūtum matyti šlapumą J. Ji negali užmigti ant kieto, šiaudais apkreikto suolo sp. 2. tr. apdengti, apkloti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkreikšti — apkreĩkšti, čia, àpkreikštė tr. apkreikti, apšiukšlinti: Kiemas apkreikštas visokiom šiukšlėm Kp. | refl.: Jie apsikreĩkštę, apsigrozdoję Pl. kreikšti; apkreikšti; iškreikšti; prikreikšti; užkreikšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apminti — 1 apmìnti, àpmina, apmynė tr. 1. apmindžioti, kojomis apletenti: Kaip tiktai apmina žolę, paskui nebenori jos ėsti rš. Ožkos tiktai apmina pašarą B. Teapminiẽ dabar kiaulė tą kraiką Erž. Ko šita višta taip snaudžia? – Kitos vištos ją apmynė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmėžti — 1. tr. Š patręšti mėšlu: Rugiams reikia gerokai apmėžti dirvą rš. 2. tr. apteršti: Tas veršis žolę apmėža, daugiau nėko Vvr. 3. tr. apkreikti, apšiukšlinti: Apmėžė kepurę su šienais Šts. Apmėžti visi pašaliai, ka bjauru ir veizėt Vvr. Aplink namą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apneršti — 2 apner̃šti, ia, àpneršė 1. tr. apšiukšlinti, apkreikti: Jis sąšlavomis apneršė aslą, t. y. prikrėtė, pridrožė J. Apneršat – nušluokiat kiemuką Pj. | refl.: Sėdu apsiner̃šęs, o čia svečių pilnas kiemas Up. Apsiner̃šusi tavo asla J. 2. refl. bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšlemšti — apšlem̃šti, čia (àpšlemščia J), àpšlemštė 1. tr. apšiukšlinti, apteršti, apkreikti: Nuejau į kiemą – apšlemštì visi pašaliai KlvrŽ. | refl. DŽ, Škn: Gyvena apsišlem̃štę, baugu ir į trobą įeiti Vkš. 2. žr. apšlamšti 1: Vienai užtenka liuobos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšliukšlinti — apšliùkšlinti žr. apšiukšlinti 1: Tie svotai apšliùkšlino stalą visą, nepatiko gatavai Slm. | refl.: Apsišliùkšlinę, apsimynę, kaip aš čia ir gyvensiu Vb. šliukšlinti; apšliukšlinti; prišliukšlinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšneikšti — apšneĩkšti, čia ( ia, àpšneikščia, apšneĩškia KŽ), àpšneikštė (àpšneikšė) tr. apšiukšlinti: Ãpšneikštėt stalą, nė duonos nėr kur padėt Snt. Apšneikštėt visus pašalius KlvrŽ. Àpšneikštė visą aslą skiedroms Up. Nedrožk, apšneĩkši… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.